Kwaliteitsregister KRF NL

26 feb 2019
Drie veel gestelde vragen

Het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL

Veel fysiotherapeuten hebben meegewerkt aan het onderzoek naar het nieuwe kwaliteitsregister KRF NL. Bent u er één van, dan danken wij  u hartelijk. De respons helpt ons beter te begrijpen wat fysiotherapeuten van KRF NL vinden. We zijn op dit moment druk bezig met het verwerken van de resultaten en komen hier binnenkort bij u op terug.
Ondertussen krijgen we veel vragen over de naderende herregistratie (1-1-2020). Mocht KRF NL worden ingevoerd dan krijgt u te maken met een aantal veranderingen, zoals criteria die wijzigen. Een belangrijke wijziging is dat iedereen staat ingeschreven in het Basisregister Algemeen Fysiotherapie.

Om u op voorhand zoveel mogelijk duidelijkheid te geven wat de mogelijke veranderingen voor u betekenen, lichten we drie veel voorkomende vragen van leden uit. Voor meer informatie zie ook de veel gestelde vragen op de website van KRF NL. Voor de duidelijkheid: tijdens de Algemene Ledenvergadering van het KNGF, afgelopen najaar, hebben de leden tegen de invoering van KRF NL- in de huidige vorm- op 1 januari aanstaande gestemd. Het bestuur van het KNGF legt op de voorjaars ALV (13 juni) een nieuw voorstel over KRF NL aan de leden voor. 

Ik heb een vraag over de punteneis vanaf 2020

Ik ben nu deeltijd student Master Fysiotherapie met de specialisatie kinderfysiotherapie. Momenteel werk ik al ten dele met kinderen. Nu begrijp ik dat er een werkeis geldt om in aanmerking te komen voor inschrijving in KRF NL, waarbij ik minimaal 2 jaar gemiddeld 8 uur per week als Algemeen Fysiotherapeut werkzaam moet zijn geweest. Nu is er een uitzonderingsregel voor deze eis, maar hiervoor kom ik niet in aanmerking. Hoe werkt dit voor mij?

 

Het klopt inderdaad dat er een werkeis zal gelden voor registratie in KRF NL, naast de herregistratie-eisen van CKR. Je voldoet aan deze werkeis. Als je in opleiding bent tot Kinderfysiotherapeut en gedurende je opleiding werkzaam bent, dan is dat formeel nog als Algemeen Fysiotherapeut, ondanks de doelgroep waarmee je werkt. Je voldoet na de opleiding dus aan de werkeis zoals gesteld. Tot het moment waarop je een opleiding voor een verbijzondering afrondt, ben je Algemeen Fysiotherapeut (je kunt alleen als Algemeen Fysiotherapeut declareren).

Voor de volledigheid: de registratie-eis voor fysiotherapeuten in KRF NL is dat gedurende  ≥ 2 jaar voorafgaand aan het verzoek tot registratie In het KRF NL de fysiotherapeut gemiddeld 8 uur per week werkzaam is geweest als Algemeen Fysiotherapeut. Uitzondering hierop is dat aan alle fysiotherapeuten die vóór registratie in KRF NL ≥ 3 jaar alleen als verbijzonderd fysiotherapeut (Deelregister) geregistreerd waren, automatisch dispensatie wordt verleend voor de werkeis die geldt voor registratie in het Basisregister AF. Verbijzonderd fysiotherapeuten die < 3 jaar alleen als verbijzonderd fysiotherapeut geregistreerd hebben gestaan, krijgen geen dispensatie voor die werkeis. Zij kunnen individueel dispensatie aanvragen bij het College van KRF NL wanneer hiervoor bijzondere redenen zijn.

Ik heb een vraag over de werkeis voor registratie in KRF NL

Ik ben nu deeltijd student Master Fysiotherapie met de specialisatie kinderfysiotherapie. Momenteel werk ik al ten dele met kinderen. Nu begrijp ik dat er een werkeis geldt om in aanmerking te komen voor inschrijving in KRF NL, waarbij ik minimaal 2 jaar gemiddeld 8 uur per week als Algemeen Fysiotherapeut werkzaam moet zijn geweest. Nu is er een uitzonderingsregel voor deze eis, maar hiervoor kom ik niet in aanmerking. Hoe werkt dit voor mij?

 

Het klopt inderdaad dat er een werkeis zal gelden voor registratie in KRF NL, naast de herregistratie-eisen van CKR. Je voldoet aan deze werkeis. Als je in opleiding bent tot Kinderfysiotherapeut en gedurende je opleiding werkzaam bent, dan is dat formeel nog als Algemeen Fysiotherapeut, ondanks de doelgroep waarmee je werkt. Je voldoet na de opleiding dus aan de werkeis zoals gesteld. Tot het moment waarop je een opleiding voor een verbijzondering afrondt, ben je Algemeen Fysiotherapeut (je kunt alleen als Algemeen Fysiotherapeut declareren).

Voor de volledigheid: de registratie-eis voor fysiotherapeuten in KRF NL is dat gedurende  ≥ 2 jaar voorafgaand aan het verzoek tot registratie In het KRF NL de fysiotherapeut gemiddeld 8 uur per week werkzaam is geweest als Algemeen Fysiotherapeut. Uitzondering hierop is dat aan alle fysiotherapeuten die vóór registratie in KRF NL ≥ 3 jaar alleen als verbijzonderd fysiotherapeut (Deelregister) geregistreerd waren, automatisch dispensatie wordt verleend voor de werkeis die geldt voor registratie in het Basisregister AF. Verbijzonderd fysiotherapeuten die < 3 jaar alleen als verbijzonderd fysiotherapeut geregistreerd hebben gestaan, krijgen geen dispensatie voor die werkeis. Zij kunnen individueel dispensatie aanvragen bij het College van KRF NL wanneer hiervoor bijzondere redenen zijn.

Ik heb een vraag over mogelijk puntentekort bij herregistratie

Ik ga dit jaar mijn zesde jaar in als Bekkenfysiotherapeut. Ik sta ingeschreven in het Deelregister Bekkenfysiotherapie en het Deelregister Algemeen Fysiotherapie. Ik volg een MBA en weet niet zeker of dit tot accreditatiepunten zal leiden voor het Deelregister Algemeen Fysiotherapie. Kom ik in aanmerking voor herregistratie in 2020 nu ik in het Bekkenregister sta en in het algemene register, maar mogelijk onvoldoende punten ga halen voor het algemene register, en zo ja, voor welk register dan?

 

Voor herregistratie geldt de punteneis van het huidige kwaliteitsregister (CKR), dit is volgens het beleid van het CKR/BOCK. Om je in 2020 te laten herregistreren, gelden dus de eisen voor de Deelregisters waarin je ingeschreven staat. Als je tot het einde van de huidige registratieperiode ingeschreven staat in beide deelregisters, gelden de daarbij behorende punteneisen. Als je niet voldoet aan de studiepuntencriteria voor het Deelregister Algemeen Fysiotherapeut, dan zou je dispensatie aan kunnen vragen bij het BOCK, mogelijk krijgt je dan een jaar uitstel van de punteneis.

Trefwoorden: