NVFS reactie op artikel Volkskrant

16 jun 2016
In de Volkskrant van 11 juni 2016 is een artikel opgenomen, die de ervaring geeft van een persoon omtrent de begeleiding bij sportblessures, waaronder de fysiotherapeut.

Reactie van de NVFS

Voor het bewuste artikel zie:

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/het-kiki-bertens-effect~a4317044/?hash=a6312041aa166be6986009cae0ac18695938d43f

De NVFS geeft hierop de volgende reactie namens onze beroepsgroep:

In het volkskrant artikel ‘Het Kiki Bertens-effect’ van zaterdag 11 juni, lezen wij met verbazing de ervaring die auteur Tonie Mudde schetst over het contrasterend beleid van fysiotherapie binnen een praktijk. Vanuit één persoonlijke ervaring bij een fysiotherapeut, waarvan diens handelen vanuit meerdere aspecten niet tegemoet komt aan de richtlijn van de beroepsgroep,  wordt vervolgens door de auteur de suggestie gewekt dat binnen de fysiotherapie tegenstrijdig wordt gewerkt en de wetenschap erachter flinterdun is. Als Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg kunnen wij stellen dat dit voorbeeld niet representatief is voor de werkwijze van de sportfysiotherapeut. De 'runners knee' is bij uitstek het terrein van de geregistreerde sportfysiotherapeut. Vanuit de sportfysiotherapie, sportgeneeskunde en bewegingswetenschappen zijn meerdere wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar deze klacht. De behandeling is afhankelijk van diverse uiteenlopende variabelen die invloed  kunnen zijn op het ontstaan van deze klacht en per individu verschillend aanwezig kunnen zijn. Geregistreerde sportfysiotherapeuten dragen bij aan onderzoek naar deze klacht en behandelen conform beschikbaar wetenschappelijk bewijs en volgens gedegen klinische redenatie.  De complexiteit van een klacht als 'runners knee' vraagt om een fysiotherapeut-specialist, in dit geval de geregistreerd sportfysiotherapeut. 

Reactie Volkskrant

De redactie gaf aan dat men onze reactie erkent, echter dat er geen mogelijkheid bestaat om onze reactie verder te publiceren.

Trefwoorden: