Ingeschrevenen Keurmerk Fysiotherapie kunnen lid worden van de NVFS

5 dec 2016
Het is nu mogelijk dat sportfysiotherapeuten die zijn ingeschreven bij de Stichting Keurmerk Fysiotherapie volwaardig lid worden (of blijven) van de NVFS.

Lidmaatschap NVFS

Door de statutenwijziging op de ALV van woensdag 23 november jl. is dit mogelijk gemaakt.
Voorheen was dit slechts mogelijk met een registratie in het CKR deelregister. Aan het NVFS lidmaatschap blijft een KNGF lidmaatschap gekoppeld.

Meer informatie

 

Trefwoorden: