Beroepsprofiel Sportfysiotherapie

Het beroepsprofiel vormt de basis van de benodigde compententies en vaardigheden van een moderne sportfysiotherapeut. Dit beroepsprofiel geeft richting aan de opleidingen omtrent de inhoud van de curriculae. Daarnaast worden accreditaties van scholingen en cursussen hieraan getoetst.

Nieuwe beroepsprofiel

 Tijdens de ALV van de NVFS op 28 november 2018 is het nieuwe beroepsprofiel geaccordeerd door de leden.

Trefwoorden: