Geschiedenis NVFS

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg is de beroepsorganisatie voor fysiotherapeuten, werkzaam in de sport. Ze is opgericht in 1981 als een van de eerste beroepsinhoudelijke verenigingen voor fysiotherapeuten. De NVFS maakt onderdeel uit van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.

Historie

Een werkgroep van fysiotherapeuten die frequent sporters met blessures zagen, deed onder begeleiding van een sportarts veel aan deskundigheidsbevordering. Toen deze werkgroep in 1981 inmiddels uit meer dan 150 leden bestond, is besloten de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg op te richten. Voor deze groep fysiotherapeuten behartigt de vereniging de belangen en ondersteunt het de kwaliteitsbevordering.
Vanuit de cursussen onder hoede van de Nederlandse Sport Federatie te Papendal is via een tweejarige post HBO opleiding en de verplichte na- en bijscholingen van zittende sportfysiotherapeuten de opleiding inmiddels geƫvolueerd tot een 3 jarige post-HBO Masteropleiding Sportfysiotherapie (MOS).

Inmiddels is de NVFS een erkende beroepsinhoudelijke verenigingen met een eigen deelregister in het Centraal Kwaliteitsregister en met een eigen beroepsprofiel. 

Trefwoorden: